NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA: nacionalno preverjanje znanja so standardni postopki preverjanja znanja in je obvezno za učence šestega in devetega razreda. Ob koncu pouka v šestem razredu je preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in angleščine.
Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister za šolstvo – v naši šoli bo to šport.
ROKOVNIK:
4. 5. 2017 nacionalno preverjanje znanja – slovenščina
8. 5. 2017 nacionalno preverjanje znanja – matematika
10. 5. 2017 nacionalno preverjanje znanja – tretji predmet – šport
10. 5. 2017 nacionalno preverjanje znanja – angleščina (6. r)
Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje iz slovenščine, mate

Več informacij dobite na spletni strani:

11. 5. 2016 nacionalno preverjanje znanja – angleščina (6. r)

 

 Publikacija »Informacije za učence in starše«
Dopis_informacije_2015