Šolski zvonec

Urnik zvonjenja

ODMORI

ČAS

1. ura

8.00 – 8.45

1. odmor

8.45 –  8.50

2. ura

8.50 – 9.35

2. odmor – MALICA

9.35 – 9.55

3. ura

9.55 – 10.40

3. odmor

10.40 – 10.45

4. ura

10.45 – 11.30

4. odmor

11.30 – 11.35

5. ura

11.35 – 12.20

5. odmor – KOSILO

12.20 – 12.45

6. ura

12.45 – 13.30

6. odmor

13.30 – 13.35

7. ura

13.35 – 14.20

Jutranje varstvo v matični je od 6.00 do 8.00,  v podružnični šoli v Podnanosu je za učence prvega razreda od  7.30  do 8.00 in v Vrhpolju od 7.00 do 8.00. Če skupine niso preštevilčne, se lahko pridružijo tudi učenci drugega razreda.

 

ODMORI

V času 5-minutnih odmorov med šolskimi urami se učenci sprostijo in umirjeno pripravijo na naslednjo uro. Učenci na predmetni stopnji v času odmora praviloma zamenjajo učilnico. Odmor za malico je od  9.35 do 9.55. Odmor za kosilo je od  in 12.20 do 12.45.