Starši in šola

Informacije so zelo pomembne. Le točne in pravočasne informacije pojasnjujejo različne dvome in skrbi. Zato si bomo v šoli prizadevali, da vam na vaša vprašanja pošteno odgovorimo.

 

Priporočamo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in pogovorne ure, saj boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli.

Informacije in obvestila boste lahko prebirali tudi na naših spletnih straneh.

Skupne pogovorne ure bomo v Vipavi organizirali ob četrtkih enkrat mesečno, razen septembra in junija. Na pogovore z učitelji in ostalimi delavci šole lahko pridete tudi dopoldne, vendar je dobro, da se o času predhodno dogovorite po telefonu. O dopoldanskih pogovornih urah bo učence obvestil razrednik, objavljene pa bodo tudi na spletni strani šole. Vsak razrednik organizira najmanj dva roditeljska sestanka v šolskem letu (jeseni in spomladi).

 

V veljavi je vzgojni načrt, pri delu z učenci bomo upoštevali tudi Pravila šolskega reda. Izvlečki teh besedil so v publikaciji; celotno besedilo je na spletnih straneh naše šole.

Če zaznate, da se nad vašim otrokom izvaja nasilje ali zaznate kakršnekoli nepravilnosti, vas prosimo, da nas o tem obvestite.

 

Od leta 2008 je v veljavi je nov Zakon o preprečevanju nasilja v družini, ki delavcem šol (in drugih javnih ustanov) v 6. členu nalaga, da moramo takoj obvestiti center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo, kadar sumimo, da je otrok žrtev nasilja. Če takega suma ne prijavimo, smo kazensko odgovorni.

 

Hvaležni pa bomo tudi za vsako pohvalo, saj nam bo spodbuda za boljše delo v prihodnje.