Šolski sklad

KAJ JE ŠOLSKI SKLAD?

Šolski sklad na OŠ Draga Bajca Vipava skrbi za financiranje in podporo nadstandardnega programa šole (135. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja), torej vseh dejavnosti in opreme, ki jih Ministrstvo za šolstvo in šport ne krije. Trudimo se, da bi v bil naš program aktivnosti čim širši, da bi se lahko vsak otrok vključil vsaj v eno dejavnost in s tem obogatil svojo in našo ustvarjalnost.

PRIDOBIVANJE IN PORABA SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

V šolskem letu 2015/2016 se je zbiralo sredstva s prostovoljnimi prispevki staršev (1.645 evrov), z donacijami (418 evrov) in s prireditvijo »Naše zvezde in zvezdice« (1.281 evrov).

Za šport je občina prispevala 1.400 evrov.

Od sredstev, ki smo jih prihranili v preteklih letih in zbrali v lanskem šolskem letu, smo porabili 5.535 evrov za tekmovanja (atletika, logika, razvedrilna matematika, angleščina, znanje o sladkorni bolezni, nogomet, košarka, slovenščina, geografija, kemija, fizika, astronomija, računalništvo, matematični Kenguru, zgodovina, vesela šola, slovenska, angleška in italijanska bralna značka….), ustvarjalne in druge dejavnosti učencev (pevski zbor, extempore, nagrade učencem …). Iz sklada so se krile ob prijavi na tekmovanja vse kotizacije, nakup potrebnih knjig in materialov, prevozi učencev in mentorjev na tekmovanja in drugi stroški, ki nastajajo pri organizaciji dejavnosti, katere ne spadajo v obvezni program.

Iz humanitarnega sklada smo krili 2.509 evrov, in sicer za vstopnine in  prevoze pri rednih šolskih dejavnostih ter za pomoč pri plačilu prehrane za družine, ki so se znašle v stiski. Pomoči je bilo deležnih 20 otrok.

FINANČNO STANJE

Stanje 1.9.2015:                                Stanje 15.9.2016:

Splošni del               2.417 evrov                                        1.154 evrov

Humanitarni del     2.412 evrov                                        2.219 evrov

Glede na stanje na začetku šolskega leta predvidevamo, da bomo lahko še naprej krili stroške tekmovanj in pomagali pri plačilu prevozov in vstopnin. Za pomoč iz humanitarnega dela sklada naj se starši dogovorijo z gospo Silvijo Makovec iz šolske svetovalne službe.

Prizadevamo si, da ne bi bilo nobenega učenca, ki bi se ne mogel udeležiti rednih šolskih dejavnosti zaradi finančne situacije družine.

 

 

NAČRTI ZA DELOVANJE ŠOLSKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

Načrtujemo:

  • pireditev Naše zvezde in zvezdice (v četrtek, 1. 12. 2016),
  • dobrodelni pohod družin (predvidoma aprila),
  • izkupiček ene akcije zbiranja papirja bi šel za oskrbo živalic, izkupiček druge pa za šolski sklad,
  • skupaj s položnicami za šolske storitve bomo dali prazne položnice za prostovoljno nakazilo v šolski sklad v mesecu oktobru in februarju.

Ker so stiske vedno večje in denarja vedno manj, nagovarjamo vse starše in otroke k solidarnosti.

Zakonodaja določa, da so prispevki v šolski sklad prostovoljni. Zato bodo položnicam za šolske storitve v mesecu oktobru in februarju priložene prazne položnice za prostovoljno nakazilo v šolski sklad. Za višino prostovoljnega prispevka se boste odločili sami. Z njim boste lahko prispevali v naš šolski sklad kadarkoli med letom in podprli izvajanje nadstandardnega programa šole.

Od šolskega leta 2015/2016 dalje je financiranje šolskega sklada spremenjeno. Na preizkušnji je naša solidarnost. Šolski sklad bo lahko ohranil enak obseg delovanja samo z vašo pomočjo.

Zahvaljujemo se vam za dosedanje sodelovanje in podporo in se priporočamo tudi v bodoče.

Primer_poloznice_solski_sklad

Odbor šolskega sklada: Marjana Furlan, Andreja Kokalj, Majda Marc, Alenka Premrl, Janja Nusdorfer Nedeljković, Kristina Kovač in Veronika Gomizelj.

Člani odbora šolskega sklada poskušamo delovati čim boj skrbno.

 

Vipava, 15. september 2016