Poklicno informiranje

Informacije o vpisu v srednjo šolo v šolskem letu 2015/16

Rokovnik poklicnega svetovanja in vpisnega postopka v letu 2015/16   Rokovnik 2015-16 za učence

Dnevi odprtih vrat v naši regiji  DOV v naši regiji 2015

Dnevi odprtih vrat izven naše regije DOV izven regije 2015

 

 

 

Informacije o vpisu v srednjo šolo v šolskem letu 2014/15

 Informacija o stanju prijav za vpis v srednje šole na dan 3. 4. 2015 

PRILOGA_I_razpisana_mesta_s_kazalom_regij

obvestilo za ucence in starse

RS Kam po OS – roditeljski sestanek, 28. 1. 2015

Shema_iz_sistema_SLO_08

 

 

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016

NOVO – do 3.4.2015 je potrebno oddati tudi prijavnice za dijaški dom:

dijaski_dom_vpis

vloga_za_subvencijo_priloga_k_prijavnici

PRILOGA_VI_DIJASKI-DOMOVI

Uporabne datoteke:

informacija o vsebini prilog in formativnem dnevu in mednarodni maturi

– PRILOGA_I_razpisana_mesta_s_kazalom_regij

PRILOGA_V_predmeti_matura

PRILOGA_VI_DIJASKI-DOMOVI

Celoten razpis: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ; Srednješolsko izobraževanje; Vpis v srednje šole.

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

Javni sklad Slovenije za razvojkadrov in štipendije je 19. 6. 2014 objavil Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015. Rok za oddajo vlog je za dijake 5. 9. 2014.

 

Prilogi: Javni razpis za Zoisove štipendije 14/15    Javni_razpis_Zois_14-15

Vloga za Zoisovo Štipendijo  Vloga_razpis_ZS_14-15-3

 

Štipendije za 2014-15 za učence INFORMACIJA

Zakon o štipendiranju – začne uporabljati s 1.1.2014

Pravilnik o dodelitvi Zoisovih štipendij, april 2014

Pravilnik o dodeljavanju državnih štipendij, dec.2013

 

________________________________________________________________________________________________

INFORMACIJA o stanju prijav za vpis v SŠ na dan 4.4.2014

________________________________________________________________________________________________

VPIS za šolsko leto 2014/15

Naslovnica

Soglasje

Informacije o vsebini prilog, informativnem dnevu po posameznih šolah in mednarodni mature

PRILOGA_I_razpisana_mesta_s_kazalom_regij

Priloga 2: Razpis za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja

Priloga 3: Razpis za vpis v poklicne tečaje

Priloga 4: Razpis za vpis v Maturitetni tečaj

Priloga 5: Razpis izbirnih predmetov splošne mature

Priloga 6: Razpis za sprejem učencev in dijakov v dijaške domove

 

Kam po osnovni šoli  RS Kam po OŠ_13_14

Zgradba vzgoje in izobraževanja v sloveniji  Shema_iz_sistema_SLO_08

Rokovnik poklicnega svetovanja in vpisnega postopka rokovnik_poklicnega_svetovanja_in_vpisnega_postopka