Šolska svetovalna služba

http://svetovalna-sluzba.splet.arnes.si/

Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave v svojem okolju ali sam s seboj, mu lahko pomagata šolski svetovalni delavki, psihologinja Alenka Čehovin (tel: 3664343) in socialna delavka Silvija Makovec (tel: 3664363).

Obe svetovalni delavki svetujeta učencem, učiteljem in staršem; sodelujeta z učitelji in vodstvom šole pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Sodelujeta pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.

Starši oz. skrbniki, ki zaradi socialne stiske ne zmorete v celoti poravnati stroškov, nastalih v zvezi s prehrano, prevozi in drugimi tovrstnimi stroški, se lahko obrnete na svetovalno delavko. Psihologinja vodi poklicno informiranje in svetovanje in učencem pomaga pri vpisu v srednje šole in izpelje postopek odkrivanja nadarjenih otrok.

Na razgovor lahko pridete vsak dan v dopoldanskem času ali v času popoldanskih pogovornih ur (priporočamo, da se za razgovore predhodno dogovorite po telefonu).