Projekti

DRUGE OBLIKE POUKA IN DEJAVNOSTI
PROJEKTI

• Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju – triletni program v sodelovanju z Inštitutom za etiko
• Dvig socialnega in kulturnega kapitala – Silvija Makovec
• Zdrav življenjski slog – Andrejka Trošt Pižent
• Shema šolskega sadja – Elizabeta Škapin
• Simbioz@ – mladi učijo uporabljati računalnike svoje stare starše – Mojca Pev
• Simbioz@gibanja – Silvija Makovec
• 1. svetovna vojna – ZG – Ana Kobal
• Pomoč učencem z disleksijo – Petruška Velikonja v sodelovanju z Nevro-lingvističnim inštitutom LJ
• Filmska vzgoja – koordinatorka Nives Vidic
• Čisti zobje v sodelovanju z ZD Ajdovščina,
• projekt Evropska vas – Mojca Pev, Saša Krapež, Nives Vidic
• ogled predstave v angleškem jeziku – anglistke
• prostovoljno delo z mladimi – koordinatorka Silvija Makovec
• Rastem s knjigo – knjižničarki
• Slovenski knjižnično-muzejski mega kviz – Livija Lango
• Glasbeni boom – Zvonka Starc
• Ogled Živega sveta podzemlja, Inštituta Jožef Štefan,
• udeležba na Festivalu naravoslovja Hokus pokus in Festivalu znanosti – Mojca Habič
• Udeležba na delavnici »Eksperimentalnica z utekočinjenimi plini« – Mojca Habič
• Tradicionalni slovenski zajtrk – Barbara Kodelja Pavlin
• Sejem Narava zdravje (NPH in SPH) – Barbara Kodelja Pavlin
• Sejem GastExpo (NPH in SPH) – Barbara Kodelja Pavlin
• Drevesna olimpijada – Barbara Kodelja Pavlin
• tamburaški orkester in tamburaški tabor – intenzivne vaje tamburašev
• astronomski večeri
• natečaj Safe.si
• Zdravo življenje, osebno zadovoljstvo – razredniki
• Policist Leon svetuje
• English in action (v sodelovanju z zunanjimi sodelavci) – Sonja Simonič Puc
• mednarodno sodelovanje in sodelovanje s šolo v Lumbinu