Podružnična šola Podnanos

Zaposleni:

Oddelek Razrednik Tedenska pogovorna ura
1. r Katarina Vitežnik ponedeljek, 11.50 – 12.35
2. r Vida Trošt Vidic četrtek, 11.50 – 12.35
3. r Marjana Ukmar ponedeljek, 12.45 – 13.30 (najava)
4. r Marija Nabergoj četrtek, 11.00 – 11.45
5. r Mirjam Goričan Štimec petek, 10.00 – 10.45 (najava)

 

 

Podaljšano bivanje,  Šport 4. in 5. razred: Andreja Likar Ivanov

Podaljšano bivanje: Polonca Rosa, Mojca Vidmar

Angleščina 4. in 5. razred: Sonja Simonič Puc
Individualno delo: Petruška Velikonja

 

Kuhinja: Martina Seražin

Čiščenje: Lavra Furlan in Jožica Premrn

_____________________________________________________________________________________________________
Popoldanske pogovorne ure organiziramo praviloma vsak 2. teden v mesecu. Po dogovoru so dopoldanske pogovorne ure tudi enkrat tedensko.

Popoldanske skupne pogovorne ure potekajo vsak drugi torek v mesecu od 16.30 do 17.30 ur.

Jutranje varstvo od 7. 15 – 8.00

Podaljšano bivanje od 11.50 do 16.00.

 

Urnik interesnih dejavnosti

– Pravljično ustvarjalni krožek: petek, 11. 35 – 12. 20

– OPZ Podnanos, torek, 13.30 – 15.30

 

DRUGE OBLIKE POUKA IN DEJAVNOSTI
Dejavnost /Sodelujejo
Tečaj plavanja: 3. razred
Šola v naravi: letna za učence 4. razreda
Šolsko atletsko tekmovanje: vsi
Nogometne in košarkarske tekme: učenci, ki trenirajo
Kolesarski tečaj: 5. razred
Tekmovanje v logiki: vsi razredi
Mlada Vilenica: vsi razredi
Cankarjevo tekmovanje: vsi razredi
Računanje je igra: vsi razredi
Matematični kenguru: vsi razredi
Bralna značka: vsi razredi
Projekt Zdravo življenje: vsi razredi
Tekmovanje za čiste zobe: vsi razredi
Šport za zdrav življenjski slog