Podružnice

 

Podružnična šola Goče, Goče 6, 5271Vipava

Tel: 3664378, vodja podružnice: Gostimir Marc

E-naslov: podruznica.goce@os-vipava.si

 

Podružnična šola Podnanos, Podnanos 77, 5272 Podnanos

Tel: 3664373,  vodja podružnice: Mirjam Goričan Štimec

E-naslov: podruznica.podnanos@os-vipava.si

 

Podružnična šola  Vrhpolje, Vrhpolje 41,  5271 Vipava

Tel: 3664374, vodja podružnice: Robert Krašna

E-naslov: podruznica.vrhpolje@os-vipava.si