Telefonske številke

Seznam telefonskih številk

Podaljšano bivanje: 051 656 618

Tajništvo: 05 3664 347, 05 3664 340

Ravnateljica: 053664 360

Pomočnica ravnateljice: 05 3664 341

Računovodstvo – Neva Čibej: 05 3664 342

Računovodtstvo –  Irena Božič: 05 3664 362

Svetovalna služba  –  Alenka Čehovin: 05 3664 343

Svetovalna služba – Silvija Makovec: 05 3664 363

Zbornica: 05 3664 355

Knjižnica: 05 3664 357

Kuhinja: 05 3664 359 ali 031 617 993

Kabinet BIO: 05 3664 345

Kabinet GEO – ZGO: 05 3664 346

Kabinet SLJ: 05 3664 348

Hišnik: 05 3664 350 ali 041 619 126

Kabinet MAT – FIZ: 05 3664 349

Kabinet ZGO: 05 3664 352

Računalnica: 05 3664 353

Kabinet ŠPO: 05 3664 356

Kabinet GO-GUM: 05 3664 364

Kabinet specialne pedagoginje: 05 3664 365

Kabinet TJA: 05 3664 367

Podružnica Vrhpolje – zbornica: 05 3664 374

Podružnica Vrhpolje – kuhinja: 05 3664 377

Podružnica Goče: 05 3664 375

Podružnica Podnanos – zbornica: 05 3664 373

Podružnica Podnanos – kuhinja: 05 3664 371