Obvestila za starše

April 2017
Neobvezni izbirni predmeti  2017/18 – informacija
___________________________________________________________________________
Februar 2017

Obveščamo vas, da je  Razpis za vpis v srednje šole objavljen  v elektronski obliki na strani Ministrstva za izobraževanje => Delavna področja=>Direktorat za srednje in višje šolstvo ter..=>Vpis v srednje šole /in na spletni strani naše šole => svetovalna služba =>poklicna orientacija => informacije o šolah in vpisu v SŠ.

 

INFORMATIVNI DAN

Vse srednje šole bodo organizirale informativni dan, na katerem bodo učenci in dijaki lahko dobili podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju ter druge informacije v zvezi s programi. Informativni dan bo potekal:

– v petek, 10. februarja 2017, ob 9. in 15. uri ter

– v soboto, 11. februarja 2017, ob 9. uri.

 

Učenci, ki končujejo šolsko obveznost, se lahko  udeležijo teh predstavitev (ta dan nimajo pouka). Predstavitve trajajo najpogosteje okoli uro in pol. Udeležijo se jih lahko tudi starši. Spremstvo z vsakim učencem na informativni dan ni organizirano. Svetovalna delavka bo šla s prijavljenimi učenci v Šempeter in Novo Gorico. Odhod izpred šole 10. 2. 2017 ob 8.00. Vračamo se do 13. ure.

 

Dodatne informacije dobite pri svetovalni delavki Alenki Čehovin (tel: 36 64 343).

 

 

Malice za ta dan bodo odpovedane, za kosila poskrbijo sami!!

___________________________________________________________
Januar 2017

Osnovna šola Draga Bajca VipavaDatum: 14.1.2017

 

OBVESTILO ZA STARŠE

SPREMEMBA ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Spoštovani,

obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. I. RS, st. 88/16 – v nadaljnjem besedilu: ZUPJS-G), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila. Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ po ustaljenem postopku.

Ob tem pa opozarjamo, da šola za učence, ki niso prijavljeni na kosilo, iz CEUVIZ nima pravice pridobivati podatkov o subvenciji. Iz odločbe o otroškem dodatku je možno ugotoviti, ali je vaš otrok upravičen do subvencije, saj je v odločbi napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, ki ga prejema družina (družina mora imeti urejeno vlogo za otroški dodatek na CSD).

Za vsebinska vprašanja, povezana z odločbami, pa so pristojni centri za socialno delo.

Tisti učenci, ki se bodo prijavili na kosilo in nimajo še urejene prijave na kosilo, morajo prijavo na kosilo urediti v svetovalni službi na šoli oz. morajo to storiti njihovi starši.

____________________________________________________________________________
November 2016

V tem šolskem letu bomo začeli izvajati plesno dejavnost tudi kot interesno dejavnost (krožek). Dejavnost je za učence brezplačna.

Če bo dovolj prijavljenih otrok, jo bodo vodili plesni učitelji plesne šole Urška enkrat tedensko v popoldanskem času. Prijavnice dobite tukaj: prijavnica ples interesna dejavnost,

oddate jih razrednikom.

 

Plesna šola Urška je pripravljena izvajati tudi plesni tečaj. Ta tečaj ima mesečno šolnino, ki jo boste starši prijvljenih otrok plačevali plesni šoli Urška. Prijavice za tečaj dobite tukaj: prijavnica ples tečaj

 

Za ostale informacije lahko pokličete na 031 301 081 ali info@urskapro.com.

 __________________________________________________________________________________________________________
Prijavnica za zimovanje PRIJAVNICA ROGLA_2016
___________________________________________________________________________________________________________
September 2016

OBVESTILO!

Glavni vhod v šolo  bo v času od 8. 15 do 11. 30 zaprt. Vhod je možen pri upravi šole, pri galeriji.

Vipava, 27. 9. 2016

_______________________________________________________________________________________________________
Maj 2016
ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
Drzavni zbor Republike Siovenije je na seji dne 17. julija 2015 sprejel Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ki je objavljen v Uradnem Iistu RS, st. 57/2015. Spremenjen zakon siri upravicence do subvencioniranega kosila ucencev. Sprememba se vedno priznava brezplacno kosilo ucencem, pri katerih neto povprecna placa v Republiki Sloveniji ne presega 18% na druzinskega clana.
Od 1. 1.2016 pa bo pripadala subvencija kosila tudi ucencem, pri katerih povprecni mesecni dohodek na osebo, ugotovljen v odlocbi o otroskem dodatku, znasa do 36% povprecne neto place v Republiki Sioveniji, in sicer v naslednji visini:
• nad 18 % do 30 % neto povprecne place v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v visini 70 % cene kosila,
• nad 30 % do 36 % neto povprecne place v Republiki Sioveniji – subvencija pripada v visini 40 % cene kosila.
Subvencija malice ucencev ostaja nespremenjena, prav tako je nespremenjena cena malice, ki tudi v solskem letu 2015/16 znasa 0,80 € dnevno na ucenca.
Starši ne vlagate posebnih vlog za prehrano, imeti pa morate urejeno vlogo za otroški dodatek (Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev), ki jo oddate na Centru za socialno delo Ajdovščina in imeti morate urejeno Prijavo na prehrano (oddate v šolski svetovalni službi). Prijavo za prehrano boste prejeli v juniju ali pa jo dobite na spletni strani šolske svetovalne službe.
 _______________________________________________________________________________________________

ZDRAVSTVENO LETOVANJE OTROK  3. 7. 2016 –  10. 7. 2016

v Mladinskem zdravilišču in letovišču  RKS Debeli rtič  Vabilo letovanje 2016

_____________________________________________________________________________________________

CŠOD bo 21. maja med 9.00 in 16.00 na prireditvi V naravo z glavo predstavil dejavnosti v šoli v naravi. Dejavnosti bodo v parku Tivoli in v parku Špica v Ljubljani.

Vozili se bomo s kanujem po Ljubljanici, streljali z lokom, plezali na drevesa, jahali konje, spoznavali živali, rastline in kamnine, plesali, risali v naravi, uporabljali GPS za orientacijo, raziskovali naravo z lupo …

Dejavnosti so primerne za vse starosti, saj so vključene športne, raziskovalne, ustvarjalne aktivnosti tako za otroke kot tudi za odrasle. Aktivnosti bodo vodili učitelji CŠOD, ki bodo zagotavljali strokovno izpeljavo in varnost.

Obisk prireditve lahko izkoristite tudi za izvedbo dneva dejavnosti ali končnega izleta.

 

Vstop prost

Prijava skupin na posamezne aktivnosti: www.csod.si, info@csod.si

 

Prosimo, če informacijo posredujete tudi zainteresiranim staršem, saj je program idealen za družinski izlet.

Aktivnosti v parku Špica (v Prulah)

Vožnja z raftom

Vožnja z velikim kanujem po Ljubljanici

Vožnja z malim kanujem po Ljubljanici

 

Aktivnosti v parku Tivoli

Prva pomoč v naravi

Vrvi in vozli

Jahanje z islandskimi konji

Dnevna astronomija – opazovanje sonca s teleskopom za sonce

Spoznavanje živali (ščurki, paličnjaki, želve)

Rolanje z brezplačno izposojo rolerjev in ščitnikov

Izdelava lokov

Plezanje na drevesa

Uporabne in zdravilne rastline

Diskgolf

Lokostrelstvo in streljanje v tarče

Likovna delavnica

Stare slovenske igre – s hoduljami, zbijanje koz

Nordijska hoja

Čebele in svet pod lupo

Posočje

Kamnine in fosili

Žonglerstvo in druge cirkuške veščine

Drobne vodne živali pod lupo

Morske dobrote

Ščepec soli in dišavnic

Ustvarjalne delavnice in kača

Orientacija – zemljevidi, kompasi, GPS

Skike

Teambuilding igre

Klekljanje

Belokranjsko kolo

Kolesarjenje in kolesarski poligon

Živimo s čebelami

Spoznajmo naše glavno mesto

Risanje v naravi

Krasoslovje in jamarstvo

Rudarska tradicija – skok čez kožo

Spoznajmo park Tivoli

 

Lepo vabljeni 21. maja med 9.00 in 16.00 v park Tivoli in park Špica v Ljubljani.

Irena Kokalj, vodja področja

CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

Služba za trženje programov in rezervacije

Frankopanska 9

1000 LJUBLJANA

______________________________________________________________________________________________
Marec 2016
_______________________________________________________________________________________________
Februar 2016
Obvestilo za starše – Ponovno so se pojavile uši
Nadloga, s katero se pogosto srečujemo, so uši. Starši nas obveščate, da se ta nadloga pojavlja tudi med učenci naše šole. Znano je, da pridejo uši tako na čiste kot na umazane lase.Nič ni narobe, če se uši pojavijo, pomembno je, da hitro ukrepamo, o tem obvestimo okolico in uši odpravimo z lasišča otrok.Zato prosimo VSE starše, da pregledate svoje otroke in ustrezno ukrepate. Le s sodelovanjem vseh bomo tej nadlogi kos.Vipava, 29. 2. 2016                                                                                                                            Ravnateljica: Alenka N. Bizjak________________________________________________________________________________
Januar 2016
Spoštovani starši!OBVEŠČAMO VAS, DA BO VPIS V PRVI RAZRED OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017V PROSTORIH ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE NA OSNOVNI ŠOLI V VIPAVI V:TOREK, 2.2.2016 OD 7.30 DO 16:30
SREDO, 3.2.2016 OD 7.30 DO 16:30STARŠI PRIPELJITE S SEBOJ OTROKA IN PRINESITE IZPOLNJENE OBRAZCE, KI STE JIH PREJELI PO POŠTI.
____________________________________________________________________________________________________________
December 2015

Spoštovani,

zaradi raznolikih urnikov imamo težave pri udeležbi naših učencev na vajah mladinskega pevskega zbora. Poskušali smo prilagoditi urnike, vendar nam je uspelo najti le dve uri tedensko takoj po pouku, za dve uri vaj pa nismo mogli uskladiti vseh obveznosti učencev in zborovodje.

Pevske vaje bodo v ponedeljkih od 18.00 do 19.30 in v sredah od 12.30 in 14.05.

Zavedamo se, da popoldanske pevske vaje pomenijo za vašo družino več obveznosti in vas prosimo za razumevanje.

Zahvaljujemo se vam za dosedanjo podporo te dejavnosti in hkrati upamo, da boste tudi v bodoče po svojih močeh pripomogli, da bodo naši mladi pevci tako ubrano in lepo zapeli.

 

Zborovodja Igor Hodak l.r.

ravnateljica Alenka N. Bizjak l.r.

__________________________________________________________________________________________
Obvestilo
Obveščamo vas, da se je konec novembra zaključil državni projekt Zdrav življenjski slog za leto 2015.
Pričakujemo, da bomo ponovno lahko izvajali ta projekt v naslednjem koledarskem letu od marca dalje. O tem vas bomo še naknadno obvestili.
Ravnateljica
Alenka N. Bizjak
________________________________________________________________________________________
November 2015
Obvestilo o Dnevu odprtih vrat slovenskega gospodarstva
_____________________________________________________________________________________________
OBVESTILO ZA STARŠE  VOZAČEV (september 2015)
Sporočamo vam, da učenci vozači ne morejo imeti dveh vozovnic oz. dve relaciji na eni vozovnici. Pripada jim relacija od doma do najbližje šole. Če želite starši kako drugače urediti dodatno relacijo, morate to urediti na Avrigo avtobusni postaji v Ajdovščini oz. sporočiti na šolo vaše želje (svetovalna služba).
______________________________________________________________________________
Obvestilo za starše – Ponovno so se pojavile ušiNadloga, s katero se pogosto srečujemo, so uši. Starši nas obveščate, da se ta nadloga pojavlja tudi med učenci naše šole. Znano je, da pridejo uši tako na čiste kot na umazane lase.
Nič ni narobe, če se uši pojavijo, pomembno je, da hitro ukrepamo, o tem obvestimo okolico in uši odpravimo z lasišča otrok.Zato prosimo VSE starše, da pregledate svoje otroke in ustrezno ukrepate. Le s sodelovanjem vseh bomo tej nadlogi kos.Vipava, 18. 9. 2015                                                                                                                                       Ravnateljica: Alenka N. Bizjak
_________________________________________________________________________________
FUNDACIJA ROK (http://www.fundacijarok.si)FINANČNA POMOČ ZA NADARJENE ŠOLOOBVEZNE OTROKE, KI JIM ŽIVLJENJSKE RAZMERE ONEMOGOČAJO RAZVOJ TALENTOV NA PODROČJIH ZNANOSTI, ŠPORTA, KULTURE TER VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
Fundacija ROK – Razširimo otrokom krila, ustanova za pomoč otrokom je neprofitna in nevladna organizacija.
Poslanstvo Fundacije ROK je nuditi finančno pomoč nadarjenim šoloobveznim otrokom, ki jim življenjske razmere onemogočajo razvoj talentov na področjih znanosti, športa, kulture ter vzgoje in izobraževanja.
Za finančno pomoč Fundacije ROK lahko kandidirajo vsi starši, ki imajo šoloobvezne otroke v osnovni šoli. Prijava mora biti podprta s strani vodstva šole, kajti le tako bo pomoč prišla v roke tistih, ki jo najbolj potrebujejo.
Denarna pomoč se bo učencem dodeljevala na podlagi pisne vloge, ki jo v imenu prosilca vloži vodstvo šole. Vlogo je potrebno izpolniti, podpisati in jo poslati na e-naslov info@fundacijarok.si oziroma priporočeno po pošti na naslov Fundacija ROK, Stegne 9 b, 1000 Ljubljana.
STARŠE, KI VAS ZGORAJ OMENJENA MOŽNOST ZANIMA, NAPROŠAMO, DA SE ŠE V SEPTEMBRU 2015 OGLASITE V SVETOVALNI SLUŽBI OŠ VIPAVA, DA SE POGOVORIMO KAKO NAPREJ .
PODROBNEJŠE INFORMACIJE NAJDETE NA ZGORAJ OMENJENI SPLETNI STRANI.
________________________________________________________________________________________________________
Zadeva: Publikacija »Informacije za učence in starše« in imenovanje odgovornih osebSpoštovani!Sporočamo Vam, da smo za šolsko leto 2015/2016 na Državnem izpitnem centru pripravili publikacijo »Informacije za učence in starše« v elektronski obliki. Publikacija je objavljena na spletnih straneh Rica (http://www.ric.si in http://eric.ric.si).
dopis  Dopis_informacije_2015
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
April 2015
Predavanje: Izzivi starševstva: MLADOSTNIKI IN ZASVOJENOST
______________________________________________________________________________________
Zadeva: Zdravstveno letovanje otrok na Debelem rtiču
Obvestilo o možnosti zdravstvenega letovanja za otroke.
Če povprečni mesečni dohodek družine na družinskega člana ne presega 30% neto povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS preteklega leta, potem je s potrdilom od zdravnika letovanje brezplačno. Če družinski dohodek presega 30%, potem doplačate 25 eur za cel teden (s potrdilom od zdravnika).
Starši lahko prijavijo otroke, ki so bili v preteklem letu več kot dvakrat bolni ali hospitalizirani.Več informacij v priponki. Za informacije se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo na Oš Vipava ali kar na Rdeči križ.Lep pozdrav, Silvija Makovec.PLAKAT 2015
_____________________________________________________________________________________________________________________
Spoštovani starši!
Obveščamo vas, da imate starši otrok, ki bodo letos šli v letno šolo v naravi, možnost oddati vlogo za subvencioniranje šole v naravi. Vsako leto MIZŠ nameni sredstva za regresiranje šole v naravi za tiste otroke, ki prihajajo iz družin, ki znesek za šolo v naravi težko poravnajo, zaradi slabše ekonomske situacije v družini ali katerih drugih okoliščin, ki vplivajo na nizek dohodek v družini.
V prilogi vam pošiljam vlogo, ki jo je potrebno oddati skupaj s prijavnico. Prijavnico oddate razredničarki, izpolnjeno vlogo pa oddate v svetovalno službo na Oš Vipava (lahko po pošti, osebno, prinese otrok).
Glede na dodeljena sredstva od MIZŠ in glede na število oddanih in pravilno izpolnjenih vlog bomo po uradnem postopku razdelili sredstva. O odločitvi boste obveščeni v juniju ali v juliju. V primeru, da boste dobilo vlogo odobreno in boste 1. ali 2. obrok že plačali, bomo znesek poračunali in vam morebitno razliko vrnili na vaš račun.
Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na Makovec Silvijo (053664363).
Lepo pozdravljeni!
Vloga za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi v šolskem letu 2014/15:
___________________________________________________________________________
Marec 2015

Obvestilo za starše – Ponovno so se pojavile uši

Nadloga, s katero se pogosto srečujemo, so uši. Starši nas obveščate, da se ta nadloga  pojavlja tudi med učenci naše šole. Znano je, da pridejo uši tako na čiste kot na umazane lase.

Nič ni narobe, če se uši pojavijo, pomembno je, da hitro ukrepamo, o tem obvestimo okolico in uši odpravimo z lasišča otrok.

Zato prosimo VSE starše, da pregledate svoje otroke in ustrezno ukrepate. Le s sodelovanjem vseh bomo tej nadlogi kos.

___________________________________________________________________________________________________________________

Center za socialno delo Ajdovščina obvešča občane, da od 16. 3. 2015 dalje posluje tudi na novi lokaciji, na naslovu Vipavska cesta 6 E v Šturjah (v stavbi AVTO KRKA d.o.o. v prvem nadstropju).

Pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, najemnina, zdravstveno zavarovanje, pogrebnina in posmrtnina) in pravice po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih bodo, od 16. 3. 2015 dalje, stranke uveljavljale v Enoti Centra za socialno delo v Šturjah, vse ostale pravice pa bodo še naprej uveljavljale v matični stavbi Centra za socialno delo Ajdovščina, na Gregorčičevi ulici 18.

Naslov za vse pisne pošiljke ostaja kot do sedaj, Center za socialno delo Ajdovščina, Gregorčičeva ulica 18, 5270 Ajdovščina.

Za informacije smo dosegljivi v času uradnih ur, na telefonsko številko: 053680612, po 16. 3. 2015, pa na telefonskih številkah:

 

–   05 9695870    (starševsko varstvo in družinski prejemki)

–   05 9695871    (uveljavljanje pravic iz javnih sredstev)

_____________________________________________________-
Rdeči Križ Slovenije organizira letovanje za otroke od 5. – 18. leta starosti, v hotelu Arija na Debelem rtiču od 21.2. – 28.2. 2015. Letovanje je brezplačno. Zainteresirane starše, ki živijo v socialno -ekonomsko slabšem položaju in bi zanimalo to letovanje obveščamo, da do ponedeljka 16.2. pokličejo na Rdeč križ v Ajdovščino (ga. Ireno na tel. številki 05/366 4930 ali 051 430 722).

 _______________________________________________________________________________________________________________________

Spoštovani starši!

 

OBVEŠČAMO VAS, DA BO  VPIS V PRVI RAZRED OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016

 

V PROSTORIH ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE NA OSNOVNI ŠOLI V VIPAVI V:

 

PONEDELJEK, 16.2.2015 OD 7.30 DO 16:30
SREDO, 18.2.2015 OD 7.30 DO 16:30

 

STARŠI PRIPELJITE S SEBOJ OTROKA IN PRINESITE IZPOLNJENA OBRAZCA, KI JU BOSTE PREJELI PO POŠTI.

________________________________________________________________________________________________________________________

Januar 2015

Vabimo vas na predavanje g. Marka Juhanta v torek,
13. januarja 2015 ob 17. uri:

„Vzgoja otrok, ki so prisrčni,
deklet in fantov, ki bodo nasmejani in
zadovoljnih najstnikov!

Da, to so želje staršev, starih staršev, vzgojiteljev, učiteljev. Ali poznate pot do tja? Kako vzgajati, kako ravnati vsak dan, ob vseh ostalih obveznostih?

Predavanja z odgovori na ta vprašanja nikar ne zamudite! Zakaj?

• Ker ste tudi vi počasi že siti tega, da starejši otroci kar naprej uveljavljajo pravice, dolžnosti pa nočejo opraviti. Da sitnarijo in ni videti konca.
• Ker si želite vzgojiti odgovorne samostojne in zadovoljne otroke in ne lenih in zagrenjenih mladostnikov. Danes je takih zaradi načina vzgoje veliko preveč.
• Ker boste dobili odgovore na mnoga vprašanja, ki vas žulijo – na primer- katere so odgovornosti in dolžnosti otrok od malčka dalje, kako privzgajati vrednote, čigava odgovornost bo otrokovo šolanje in delo za šolo … Skratka stvari, ki vas neizogibno doletijo. Če je otrok še v vrtcu, ali pa če je v šoli.
• Ker boste ugotovili, da zmorete biti dobri starši!
• Ker mnogi starši mislijo, da je vrtec in šola priprava na življenje. NI! Vaši otroci namreč že ŽIVIJO! Živijo danes. Zato jih vzgajamo za danes.
• A s čim jih opremiti za leta okrog 2030?

Ker vzgojnih čudežev ni, pridite!
Marko Juhant

Srečanje je namenjeno staršem, strokovnim delavcem, babicam in dedkom, vzgojiteljem, učiteljem in drugim, ki se ukvarjate z vzgojo. Predavanje bo živahno, jedrnato in poučno.“

Ravnateljica:
Alenka Nussdorfer Bizjak

________________________________________________________________________________________________________________________
September 2014
Obvestilo 
Starši, ki imate zaradi slabšega socialno-ekonomskega stanja v družini težave pri plačilu stroškov za ekskurzije in vstopnin na ekskurzijah, imate možnost, da se obrnete na svetovalno službo kadarkoli med letom. To storite s pisno prošnjo za pomoč pri plačilu teh stroškov.
n
n
Če ste  (starši) od Centra za socialno delo dobili subvencijo za malice in za kosila (za oboje) in ste v Prijavi na prehrano, ki ste jo oddajali junija prijavili otroka le na en obrok (npr. na malico), morate to urediti v svetovalni službi.  Tudi, če učenci koristijo posamezen obrok le občasno!
___________________________________________________________________________________________________________________________
Soglasje za plačevanje šolskih storitev preko trajnega naloga
Starši, ki želite odpreti trajni nalog za plačevanje šolskih storitev, izpolnete priloženo soglasje in ga dostavite v tajništvo oziroma v računovodstvo šole.
Obvestilo je brezpredmetno za starše, ki trajni nalog za poravnavo obveznosti do šole že imate ali pa plačujete šolske storitve na ostale razpoložljive načine.
Staršem priporočamo prejemanje računov po e-pošti.
Predvidevamo, da bo poslovanje z e-računi (prejemanje računa v spletno banko), urejeno do konca koledarskega leta.
Imamo urejeno tudi poslovanje z e-računi.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Brez vloge do subvencije prehrane v novem šolskem letu Subvencija_prehrane_2014
_______________________________________________________________________________________________________________________
Spoštovani!
Pošiljam vam poziv za čimprejšnjo pripravo predlogov za plačilo malice in/ali kosila iz sredstev zbranih na prireditvi STOPIMO SKUPAJ – SITI BESED.
 
Sredstva se bodo razdelila za plačilo stroškov šolske prehrane (malica in/ali kosilo) za prihodnje šolsko leto, niso pa namenjena za poravnavo zapadlih plačil.
Navodila za pripravo predlogov so objavljena na spletni strani http://www.sitibesed.si/navodila/navodila-starsem-in-solskim-svetovalnim-sluzbam-za-pripravo-predlogov-za-placilo-malice-inali-kosila, poudarjam pa, da komisija ne more obravnavati nepopolnih vlog.

V svojem predlogu na kratko predstavite otrokovo družino, navedite število članov, število in starost šoloobveznih otrok, zaposlitveni status staršev oz. skrbnikov, materialni položaj družine, morebitne bolezni in druge tegobe, ki jih pestijo, ter zakaj menite, da je otrok (ali več otrok) upravičen/ih do pomoči iz dobrodelne akcije SITI BESED.

Obvezno pripišite:
–       ime, priimek in starost šolarja, na katerega se predlog nanaša,
–       obdobje, na katerega se predlog nanaša (npr. od januarja do junija 2013),
–       vrsta obroka: malica, kosilo, malica in kosilo,
–       cenik šolske malice oz. kosila,
–       ime, priimek ter točen naslov staršev,
–       naziv in naslov šole, ki jo obiskuje šolar,
–       ime, priimek ter telefon kontaktne osebe na šoli,
–       kontaktni telefon ter naslov elektronske pošte (če jo imate),
–       TRR šole, ki jo otrok obiskuje

Zelo pomembno je, da šolske svetovalne službe svojemu predlogu obvezno priložite podpisano izjavo starša ali skrbnika, da se z vašim predlogom strinja.
Predloge zbiramo na MDPM Ajdovščina – prosimo vas, da jih pripravite in skupaj s podpisano izjavo starša ali skrbnika čimprej pošljete po navadni ali elektronski pošti na naš naslov.
Na našem naslovu lahko dobite tudi vse nadaljne informacije – info@mdpm-ajdovscina.si, 05 368 91 40 ali 041 490 360.
Prosim še, če lahko preverite, ali so sporočilo prejele tudi vse vaše podružnice.
Prijazen pozdrav,
Gordana Maroh Črv
strokovna sodelavka
MDPM Ajdovščina

_______________________________________________________________________________________________________________

Obvestilo o Programu Etika in vrednote, kratek povzetek iz analize anket, povabilo staršev k sodelovanju in pa informacija o prvem modulu Znanje in modrost.

PROGRAM ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

 

Koordinatorica Ana Kobal