O šoli – kronika

OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA
vključuje ob matični šoli še tri podružnične šole: Podnanos, Vrhpolje in Goče.

 

Šola se imenuje po Dragu Bajcu, domačinu, pesniku, časnikarju in borcu proti fašizmu. Nanj nas spominjata tudi spomenik pred šolo in spominska plošča na rojstni hiši.

 

Tradicija šolstva v Vipavi je stara. V 15. stoletju je v kraju delovala glagoljaška šola.

Osnovna šola je bila ustanovljena za vladanja cesarice Marije Terezije; leta 1822 je delovala dvorazrednica.

Velike zasluge gredo vipavskemu dekanu g. Juriju Grabrijanu. Po njegovi prizadevnosti so 1861. leta zgradili nekdanje šolsko poslopje – svečana otvoritev 3. 12. 1961. Takrat je bila to štirirazrednica, ki jo je obiskovalo od 220 do 250 otrok iz Vipave, Gradišča, Zemona, Dupelj in Vrhpolja.

Pod italijansko okupacijo je imela osnovna šola z italijanskim jezikom pet razredov.

Po 2. svetovni vojni so v š. l. 1947/48 ustanovili sedemletko, v š. l. 1950/51 se je sedemletka razdelila na štirirazredno osnovno šolo in nižjo gimnazijo.

S pomočjo sredstev iz občinskega samoprispevka občine Ajdovščine je bila v letu 1969 dograjena 1. faza šolskega kompleksa. Stavba je imela 7 učilnic, 4 kabinete, upravne prostore, šolsko kuhinjo in klet s kurilnico.

Težko pričakovano telovadnico smo dočakali leta 1992, 1997 smo dobili še prizidek k šolski stavbi, v naslednjih letih sta bili obnovljeni še stavbi podružničnih šol v Podnanosu in Vrhpolju.