Jeziki štejejo

Naša šola pričenja s sodelovanjem v petletnem projektu »Jeziki štejejo«, katerega namen je razvoj in preizkus didaktičnih strategij in oblikovanje podpornega okolja, ki spodbuja večjezičnost učenca.

Opis projekta Jeziki štejejo