Javna naročila

Kurilno olje za sezono 2016 – 2018

–  obrazci razpisa: Razpis za kurilno olje 2016-18
 aaa
– popravek razpisne dokumentacije: 4. člen pogodbe – popravek
                                                                  PREDRAČUN – popravek

Šolski prevozi – zaključeno

– razpis  Razpis in povabilo k oddaji ponudbe

– obrazci za ponudbo  Obrazci za oddajo ponudbe

– vzorec pogodbe Vzorec pogodbe