browser icon
Uporabljate varnostno pomankljivo različico spletnega brskalnika. Prosimo posodobite vaš spletni brskalnik!
Uporaba zastarelega brskalnika ni priporočljiva iz varnostnih razlogov. Za varnejšo, hitrejšo in boljšo uporabniško izkušnjo vas prosimo, da še danes posodobite vaš spletni brskalnik ali namestite novejšega.

Šolska svetovalna služba

http://svetovalna-sluzba.splet.arnes.si/

Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave v svojem okolju ali sam s seboj, mu lahko pomagata šolski svetovalni delavki, psihologinja Alenka Čehovin (tel: 3664343) in socialna delavka Silvija Makovec (tel: 3664363).

Obe svetovalni delavki svetujeta učencem, učiteljem in staršem; sodelujeta z učitelji in vodstvom šole pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Sodelujeta pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.

Starši oz. skrbniki, ki zaradi socialne stiske ne zmorete v celoti poravnati stroškov, nastalih v zvezi s prehrano, prevozi in drugimi tovrstnimi stroški, se lahko obrnete na svetovalno delavko. Psihologinja vodi poklicno informiranje in svetovanje in učencem pomaga pri vpisu v srednje šole in izpelje postopek odkrivanja nadarjenih otrok.

Na razgovor lahko pridete vsak dan v dopoldanskem času ali v času popoldanskih pogovornih ur (priporočamo, da se za razgovore predhodno dogovorite po telefonu).