browser icon
Uporabljate varnostno pomankljivo različico spletnega brskalnika. Prosimo posodobite vaš spletni brskalnik!
Uporaba zastarelega brskalnika ni priporočljiva iz varnostnih razlogov. Za varnejšo, hitrejšo in boljšo uporabniško izkušnjo vas prosimo, da še danes posodobite vaš spletni brskalnik ali namestite novejšega.

Osnovni podatki

 

OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA,  Vinarska cesta 4, 5271 Vipava

Telefon tajništvo: 05 3664 340      Telefaks: 05 3664 344

TRR šole: SI56 0133 6603 0686 243 odprt pri UJP Postojna

Internet: http://www.os-vipava.si/

E-pošta :  info@os-vipava.si

 

Ravnateljica: Mojca Pev

Telefon: 05 3664 360;  041 600 023      E-pošta: mojca.pev@os-vipava.si

 

Pomočnica ravnateljice: Silvija Makovec

Telefon: 05 3664 341; 041 619 128    E-pošta: silvija.makovec@os-vipava.si

Poslovni sekretar: Mateja Koritnik
Telefon: 05 3664 347  E-pošta:  mateja.koritnik@os-vipava.si

Računovodja: Neva Čibej
Telefon: 05 3664 342  E-pošta:  neva.cibej@os-vipava.si

Knjigovodja: Irena Božič
Telefon: 05 3664 362 E-pošta:  irena.bozic@os-vipava.si

 

Podaljšano bivanje: 051 656 618

Kuhinja Vipava: 031 617 993

Hišnik: 041 619 126

USTANOVITELJ
Ustanovitelj šole je Občina Vipava.

ŠOLO UPRAVLJAJO
Šolo upravljata svet šole in ravnateljica. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga predstavniki ustanovitelja, predstavniki zaposlenih v šoli in predstavniki staršev.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Osnovna šola Draga Bajca Vipava je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Vipava dne 27. 2. 1997.
Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo šolske prehrane za učence ter otroke v vrtcu v Podnanosu in v Vrhpolju ter organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih in dobrodelnih prireditev. Dejavnost šole je javna služba, izvajanje te službe je v javnem interesu.
Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
Šolo vodi ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu ji pomaga pomočnica, ki opravlja naloge, ki jih določi ravnateljica in ki so določene v aktu o sistemizaciji.